پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند (Academic motivation scale)

مطالب دیگر:
📂مبانی نظری نقش های حسابرسان و بازرس قانونی📂حضرت آدم📂مبانی نظری نقش و محاسن ارتباطات سازمان📂مبانی نظری نگرش ها و انتظارات جنسي📂مبانی نظری نگرشهای فرزند پروری و خلاقیت📂مبانی نظری نهاد خانواده ، ماهواره و تضعیف بنیان خانواده📂مبانی نظری نوجوانی و بزهکاری📂مبانی نظری نیاز و نیاز سنجی، نیازسنجی آموزشی📂مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی و بازار کارا📂مبانی نظری هدف‌ صورتهاي‌ مالي، خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ ‌‌ مالي، دارايي‌ نامشهود وارزش بازار📂مبانی نظری هزینه سرمایه ،مالیات و ساختار سرمایه📂مبانی نظری همبستگی خانواده📂مبانی نظری هموار سازی سود و ارزش افزوده اقتصادي و بازار📂مبانی نظری هموارسازی سود، تعاریف هموارسازی سود، و انواع هموارسازی سود📂مبانی نظری هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی📂مبانی نظری هوش هیجانی و هوش منطقی📂مبانی نظری هوش هیجانی و خود آگاهی📂مبانی نظری هوش هیجانی و شادکامی📂مبانی نظری هوش و استرس📂مبانی نظری هویت اجتماعی📂مبانی نظری هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی📂مبانی نظری هویت و اختلال هویت جنسی📂مبانی نظری ورزش کودکان و پیشرفت تحصیلی📂مبانی نظری ورزش و ورزش همگانی📂كلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند (Academic motivation scale)
پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند (Academic motivation scale)
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

این مقیاس توسط والراند و همکاران (1992) برای اندازه‌گیری انگیزش تحصیلی بر اساس نظریه خود تعیین گری رایان و دسی ساخته شده است که دارای شش خرده مقیاس؛ انگیزش دانستن، انگیزش انجام دادن، تجربه برانگیختگی، تنظیم بیرونی، تنظیم درونی و تنظیم همانندسازی شده است. این پرسشنامه داراي 28 ماده است. پاسخ‌های این پرسشنامه بر روي یک مقیاس لیکرت هفت درجه‌ای از کاملاً مخالفم (0) تا کاملأ موافقم (6) قرار می‌گیرند. والراند و همکاران (1992) اعتبار این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/85 گزارش کرده‌اند.


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود