پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس

مطالب دیگر:
تحقیق درباره روش تعیین و اندازه گیری CODتحقیق درباره روش نامگذاری و فرمول نویسی ترکیبات دوتاییتحقیق درباره روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان داروییتحقیق درباره بررسي موج شكنهاي قائم و مايلتحقیق درباره رهنمودهاي مقام معظم رهبري به زوج هاي جوانتحقیق درباره رياضي و انواع شاخه هاي آنتحقیق درباره ریاضی و راز تحقیق درباره ريجستري كردن كامپيوتر تحقیق درباره زباله های جامد و بازيافت آنتحقیق درباره کارخانه پوشاکتحقیق درباره زرشک تحقیق درباره زغال‌سنگتحقیق درباره زمينتحقیق درباره زمينه هاي بنيادي مديريت تحولتحقیق درباره زن و نظام خانواده از ديدگاه اسلامتحقیق درباره زنان در عرصه مديريتتحقیق درباره زنبور عسل تحقیق درباره زندگي شهري چگونه شكل گرفت تحقیق درباره ابن سیناتحقیق درباره ماکارونیتحقیق درباره زیتون تحقیق درباره زيره سبزتحقیق درباره سازمان و مدیریتتحقیق درباره سازمانهاتحقیق درباره سال نوآوري و شكوفايي نويد بخش فردايي بهتر
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس
پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

ﻓﺮﻡ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ تفکر انتقادی توسط ریکتس ساخته شده است. این مقیاس ﺩﺍﺭﺍﻱ ۳۳ سؤال ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ۳ زیر مقیاس ﺍﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺷﺎﻣﻞ ۱۱ سؤال ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻣﻞ ۹ سؤال ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮﻡ ﺷﺎﻣﻞ ۱۳ سؤال ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺳﺖ، كه آزمودني بر اساس مقياس 5 گزینه‌ای به آن پاسخ می‌گوید. نمره آزمون از جمع نمرات بدست آمده در 3 زیر مقیاس بدست می‌آید؛ و تفسیر نمرات بدین صورت است که نمرات بین نمره بین 33 تا 66 بیانگر تفکر انتقادی ضعیف، نمره بین 66 تا 99 بیانگر تفکر انتقادی متوسط است و نمره بالاتر از 99 نشان دهندۀ تفکر انتقادی قوی استبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود